Τεχνική Συντήρηση

Η FMS facility management services AE συνεργαζόμενη με έμπιστους συνεργάτες με πολυετή εμπειρία στον τομέα τους, παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων όπως:

  • Υδραυλικές
  • Μηχανολογικές
  • Ηλεκτρονικές
  • Ηλεκτρολογικές
  • Υποστήριξη πληροφορικών συστημάτων. Οι λύσεις και η ανταπόκριση παρέχονται σε 24ωρη βάση, και περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες τεχνικής υποστήριξης.

Η Εταιρία μας


Οι Υπηρεσίες μας


Επικοινωνία

Μωραιτίνη 20,
144 52 Μεταμόρφωση
Αθήνα

e: info@fmsfms.gr 
t: 210 28 37 840-4
f: 210 28 37 845


"Άριστες υπηρεσίες που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες κάθε εταιρίας".