ΚΗΠΟΙ & ΦΥΤΑ

Η FMS facility management services AE παρέχει υπηρεσίες χώρων πρασίνου. Οι δραστηριότητες της εταιρείας μας καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

  • Μελέτες – Αρχιτεκτονική τοπίου & Διαμόρφωση τοπίου
  • Αντιμετώπιση ειδικών φυτοτεχνικών έργων
  • Αρδευτικές εγκαταστάσεις, Αυτοματισμοί, Αντλητικά συγκροτήματα
  • Κεντρικό σύστημα ελέγχου άρδευσης
  • Φυτεύσεις και μεταφυτεύσεις μεγάλων δέντρων
  • Εγκατάσταση χλοοτάπητα (σπορά ή έτοιμος)
  • Βραχόκηποι Βραχοκατασκευές, λίμνες
  • Λιπάσματα εδάφους, ψεκασμοί
  • Συντηρήσεις κήπων & έργων πρασίνου

Η Εταιρία μας


Οι Υπηρεσίες μας


Επικοινωνία

Μωραιτίνη 20,
144 52 Μεταμόρφωση
Αθήνα

e: info@fmsfms.gr 
t: 210 28 37 840-4
f: 210 28 37 845


"Άριστες υπηρεσίες που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες κάθε εταιρίας".