ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σε πολλές επιχειρήσεις δημιουργείται η ανάγκη για χρήση προσωπικού η απασχόληση του οποίου θα είναι βραχυχρόνια ή σε διακεκομμένες περιόδους. Αυτή την ανάγκη εξυπηρετούμε με την υπηρεσία διάθεσης προσωπικού το οποίο προσλαμβάνεται από την εταιρεία μας αλλά απασχολείται στις εγκαταστάσεις του πελάτη.

Η FMS Facility Management Services αναλαμβάνει την εύρεση του κατάλληλου βοηθητικού προσωπικού, την εκπαίδευση του, την πρόσληψη του , τη διαχείριση της μισθοδοσίας του, καθώς και την επίβλεψη του.

Η Εταιρία μας


Οι Υπηρεσίες μας


Επικοινωνία

Μωραιτίνη 20,
144 52 Μεταμόρφωση
Αθήνα

e: info@fmsfms.gr 
t: 210 28 37 840-4
f: 210 28 37 845


"Άριστες υπηρεσίες που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες κάθε εταιρίας".