ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

H FMS facility management services AE δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα Απεντομώσεων – Μυοκτονιών (Pest Control).

Το υγειονομικό τμήμα της αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες με πολυετή εμπειρία. Στις εφαρμογές για την απολύμανση το επιστημονικό μας προσωπικό χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους ψεκασμού και προϊόντα νέας γενιάς εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθώς και το Υπουργείο Γεωργίας.

Μετά το πέρας των ανάλογων κατά περίπτωση εφαρμογών, σας χορηγούμε πιστοποιητικό με βάση την υγειονομική διάταξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων 181094/09.03.10, το οποίο περιλαμβάνει τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα καθώς και τα αντίδοτα αυτών, για κάθε χρήση.

Οι εργασίες που πραγματοποιούμε στην απολύμανση, γίνονται βάση προδιαγραφών του συστήματος H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Point).

Η Εταιρία μας


Οι Υπηρεσίες μας


Επικοινωνία

Μωραιτίνη 20,
144 52 Μεταμόρφωση
Αθήνα

e: info@fmsfms.gr 
t: 210 28 37 840-4
f: 210 28 37 845


"Άριστες υπηρεσίες που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες κάθε εταιρίας".