Οι Υπηρεσίες μας

Παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών με αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται με δραστηριότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία μίας εταιρείας, αλλά δεν αποτελούν το κύριο σκοπό αυτής

Αυτό κατορθώνεται επιτυχώς ενσωματώνοντας την ομάδα της FMS στο χώρο του πελάτη έτσι ώστε η καθημερινή επαφή μεταξύ μας να γίνεται αφανής

Συνδυάζοντας βραβευμένη τεχνολογία με τεχνογνωσία ετών στις υπηρεσίες καθαρισμού, η FMS είναι επιλέξιμη από μεγάλες εταιρείες στον Ελληνικό χώρο. Παρέχουμε υπηρεσίες οι οποίες είναι ποιοτικά στο υψηλότερο επίπεδο, οι οποίες περιλαμβάνουν εξειδικευμένη αντιμετώπιση πελατών σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός και κατά περίπτωση σχεδιασμό του επιχειρησιακού σχεδίου καθαρισμού. Συνδυάζουμε ευρεία γκάμα εξειδικευμένων υπηρεσιών καθαρισμού, παροχή τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες, εφαρμογή προγραμμάτων παροχής εποπτείας, και γενικότερα παροχή αξιόπιστων και παραγωγικών για τους πελάτες μας λύσεων.

Λειτουργώντας μέσω ενός συστήματος και οργανωτικής δομής η οποία εκμεταλλεύεται ένα δίκτυο συνεργατών με πολυετή εμπειρία στο χώρο, είμαστε ικανοί να εκτελέσουμε με επιτυχία ακόμα και τα πιο πολύπλοκα και απαιτητικά έργα καθαρισμού στο σύνολο του Ελληνικού χώρου προσφέροντας αποτελεσματικές και ευέλικτες λύσεις καθαρισμού.

Με προτεραιότητα στις ανάγκες των πελατών μας, παρέχουμε προγράμματα (λύσεις) καθαρισμού στα οποία το επίπεδο καθαρισμού, και ο συνδυασμός των υπηρεσιών, είναι προσεκτικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη. Ο συνεχόμενος έλεγχος της ποιότητας διαβεβαιώνει ότι συνεχώς ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις.

 • Περιοδικοί και γενικοί καθαρισμοί επαγγελματικών χώρων
 • Καθαρισμός ειδικών επιφανειών δαπέδων και τοίχων εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων
 • Ειδικές λύσεις καθαρισμού
 • Νοσοκομειακοί καθαρισμοί
 • Αποκομιδή και Διάθεση Νοσοκομειακών αποβλήτων
 • Καθαρισμοί Σχολείων
 • Καθαρισμός Computer Room, καθαρισμός και απολύμανση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών τηλεφωνικών και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών 
 • Καθαρισμός Εργοστασιακών μονάδων γραμμής παραγωγής
 • Καθαρισμοί αεροδρομίων συγκοινωνιακών μέσων και χώρων συνάθροισης κοινού
 • Σχεδιασμό και εκτέλεση υπηρεσιών καθαρισμού νοσοκομείων και χώρων υγείας
 • Έλεγχος σκόνης (Dust control), τοποθέτηση ειδικών χαλιών εισόδου
 • Κουρτίνες, Χαλιά, περσίδες, και λοιποί καθαρισμοί εξοπλισμών
 • Καθαρισμός και γυάλισμα τζαμιών
 • Χρήση υψηλής πίεσης πιεστικού
 • Εμπόριο χαρτικών, απορρυπαντικών και γενικότερα αναλώσιμων ειδών καθαρισμού μέσω του e-shop τηςwww.fmsupplies.gr.

Η Εταιρία μας


Οι Υπηρεσίες μας


Επικοινωνία

Μωραιτίνη 20,
144 52 Μεταμόρφωση
Αθήνα

e: info@fmsfms.gr 
t: 210 28 37 840-4
f: 210 28 37 845


"Άριστες υπηρεσίες που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες κάθε εταιρίας".