Ποιότητα & Ασφάλεια

Η FMS έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί σύστημα ποιότητας ISO 9001-2008

Επιπλέον η εταιρία μας διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης. Τα όρια κάλυψης ευθύνης της εταιρίας έναντι τρίτων είναι τα παρακάτω:

Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο 700.000,00 Ευρώ

Αστική ευθύνη Εργοδότη κατά περιστατικό 700.000,00 Ευρώ

Συνολικό ανώτατο όριο Ευθύνης 700.000,00 Ευρώ

Η εταιρία μας έχει εντάξει στο δυναμικό της Τεχνικό Ασφαλείας και Γιατρό Εργασίας.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας της FMS είναι ο Κος Κατσαδάκης Δημήτριος, συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους που προσφέρουν υπηρεσίες.

Η ασφάλεια των εργαζομένων για τη Διοίκηση της FMS είναι ένα από τα σημαντικότερα και πιο ευαίσθητα κομμάτια της διαδικασίας παραγωγής. Έλεγχοι αλλά και ενημέρωση-εκπαίδευση των εργαζομένων που αφορούν στον τρόπο χρήσης των μέσων παραγωγής πραγματοποιούνται πολύ συχνά σε όλα τα έργα-συμβάσεις.

Ο Γιατρός Εργασίας της FMS είναι ο Κος Θανασιάς Ευθύμιος, ο οποίος επισκέπτεται όλους τους εργαζομένους μας στους χώρους παροχής υπηρεσιών. Ο σκοπός της επίσκεψης  είναι το ιατρικό ιστορικό του κάθε εργαζόμενου, το οποίο τηρείται αυστηρά στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρίας από τον Ιατρό μας, η εξέτασή τους αλλά και ο εμβολιασμός τους ανάλογα με τον χώρο που εργάζονται.  

Η FMSέχει ενσωματώσει την υγιεινή και την ασφάλεια ως μέρος της καθημερινής διαχείρισης εγκαταστάσεων και  δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες αλλά και στους εργαζόμενους της ένα καθαρό .υγιές αλλά και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

 

Η Εταιρία μας


Οι Υπηρεσίες μας


Επικοινωνία

Μωραιτίνη 20,
144 52 Μεταμόρφωση
Αθήνα

e: info@fmsfms.gr 
t: 210 28 37 840-4
f: 210 28 37 845


"Άριστες υπηρεσίες που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες κάθε εταιρίας".