Οι πελάτες μας

Την FMSFacility Management Services, έχουν εμπιστευτεί ως αποκλειστικό συνεργάτη τους μερικές από τις πλέον αξιόλογες επιχειρήσεις. 

Οι εταιρικές αξίες και αρχές που τηρούμε απαράκλητα καθώς και η τεχνογνωσία των στελεχών μας αποτελούν το συγκριτικό μας πλεονέκτημα.

Η Εταιρία μας


Οι Υπηρεσίες μας


Επικοινωνία

Μωραιτίνη 20,
144 52 Μεταμόρφωση
Αθήνα

e: info@fmsfms.gr 
t: 210 28 37 840-4
f: 210 28 37 845


"Άριστες υπηρεσίες που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες κάθε εταιρίας".