ΔΣ Οργανόγραμμα


Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος  | Ευάγγελος Στασινός

Διευθύνων Σύμβουλος | Χαράλαμπος Ζαρκάδας

Μέλος | Χρύσα Ζαρκάδα

To οργανόγραμμα της εταιρείας είναι το ακόλουθο:

08   chart

Η Εταιρία μας


Οι Υπηρεσίες μας


Επικοινωνία

Μωραιτίνη 20,
144 52 Μεταμόρφωση
Αθήνα

e: info@fmsfms.gr 
t: 210 28 37 840-4
f: 210 28 37 845


"Άριστες υπηρεσίες που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες κάθε εταιρίας".