Περιβάλλον

Το Περιβάλλον αποτελεί προτεραιότητα, στο πλαίσιο της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, που διέπει τη λειτουργία της FMS Facility Management Services Α.Ε.
Άλλωστε η λειτουργία της εταιρεία μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 το οποίο εφαρμόζει.
Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των λειτουργιών μας είναι θετικό εφαρμόζοντας νέες φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, εκπαιδεύοντας το προσωπικό μας στη χρήση αυτών και γενικότερα σε μία περιβαλλοντικά φιλική στάση ζωής.
Η εταιρεία μας εφαρμόζει σε πολλές εγκαταστάσεις το σύστημα της περιβαλλοντικά φιλικής διαχείρισης απορριμμάτων το οποίο δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα στο διαχωρισμό των απορριμμάτων στη πηγή παραγωγής τους.

Η Εταιρία μας


Οι Υπηρεσίες μας


Επικοινωνία

Μωραιτίνη 20,
144 52 Μεταμόρφωση
Αθήνα

e: info@fmsfms.gr 
t: 210 28 37 840-4
f: 210 28 37 845


"Άριστες υπηρεσίες που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες κάθε εταιρίας".