Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Για την FMS Facility Management Services η Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας και στρατηγικής της, προσανατολισμένη στους τομείς Περιβάλλον, Εργαζόμενοι και Εκπαίδευση.

Στόχος, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη να διέπει κάθε λειτουργία στο εσωτερικό ή το εξωτερικό της εταιρίας και να αποτελεί όχι υποχρέωση, αλλά... Στάση Ζωής

Η Εταιρία μας


Οι Υπηρεσίες μας


Επικοινωνία

Μωραιτίνη 20,
144 52 Μεταμόρφωση
Αθήνα

e: info@fmsfms.gr 
t: 210 28 37 840-4
f: 210 28 37 845


"Άριστες υπηρεσίες που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες κάθε εταιρίας".